У Підгорецькому монастирі відбудеться польовий семінар «Старожитності Галичини і Волині в контексті етно-археологічних досліджень»

У Підгорецькому монастирі відбудеться польовий семінар «Старожитності Галичини і Волині в контексті етно-археологічних досліджень»

Підгорецький монастир Отців Василіян11-13 липня 2014 р. на території Пліснеського археологічного комплексу відбуватиметься польовий семінар «Старожитності Галичини і Волині в контексті етно-археологічних досліджень».
Пропоновані напрямки роботи польового семінару:
І. Теорія і методика формування джерел;
ІІ. Джерела та їхні інтерпретації на міждисциплінарному рівні в таких галузях:
1. Історія
2. Етнологія
3. Археологія
4. Філологія
5. Архітектура

ОРГКОМІТЕТ

ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ НАРОДОЗНАВСТВА — АКАДЕМІК СТЕПАН ПАВЛЮК
ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ ЛНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА — К.І.Н. МИХАЙЛО ФИЛИПЧУК
ЗАВКАФЕДРИ АСГІН ЛНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА — Д.І.Н. ЛЕОНІД ЗАШКІЛЬНЯК
ДИРЕКТОР НДЦ «РАС» ІА НАНУ — ОЛЕГ ОСАУЛЬЧУК
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ЛОДА — АНДРІЙ ЛЕВИК
ПРЕЗИДЕНТ ТЗОВ ВП «БУДІНВЕСТ» — ВІКТОР КОЦЬ
НАСТОЯТЕЛЬ ПІДГОРЕЦЬКОГО МОНАСТИРЯ ЧСВВ — о. ВІКТОР (ВАСИЛЬ БАТІГ)
Н.С., К.І.Н. ІА ЛНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА — НАТАЛІЯ СТЕБЛІЙ
Н.С. ІА ЛНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА — БОГДАН ЗАВІТІЙ
АСП. ЛНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА — АНДРІЙ ФИЛИПЧУК
АСП. ІН НАН УКРАЇНИ — ГАЛИНА ФИЛИПЧУК
АСП. ТНПУ ІМ. В. ГНАТЮКА - БОГДАН ГРИНЮКА
МАГ. ЛНУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА — ОКСАНА ЯКУБОВСЬКА

ПОРЯДОК РОБОТИ ПОЛЬОВОГО СЕМІНАРУ

11 липня 2014 р.
Виїзд зі Львова (проспект Свободи, 15):
9.00–9.30
Реєстрація учасників семінару
(Пігорецький монастир ЧСВВ):
11.00–13.00
Обідня перерва: 14.00
Пленарне засідання:
15.00–19.00 (конференцзал монастиря)
Вечеря:
20.00
Товариська зустріч:
21.00
12 липня 2014 р.
Сніданок:
7.30–8.00
Секційні засідання, дискусії:
8.00–11.00
Обідня перерва:
14.00
Екскурсія на розкопки в с. Куткір Буського району:
15.00–19.00
Вечеря:
20.00
Товариська зустріч:
21.00
13 липня 2014 р.
Сніданок:
7.30–8.00
Підсумкове пленарне засідання та закриття семінару:
8.00–11.00
Від'їзд учасників семінару

Доповідь – 30 хвилин
Повідомлення – 15 хвилин

Серед запрошених на семінар:
член. — кор. В. Баран (ІУ КНУ, Київ)
д.і.н. Д. Козак (ІА НАНУ, Київ)
д.і.н. Я. Тарас (ІН НАНУ, Львів)
д.і.н. В. Сокіл (ІН НАНУ, Львів)
д.і.н. Л. Войтович (ЛНУ ім. І. Франка)
д.і.н. Г. Кожолянко (ЧНУ ім. Ю. Федьковича)
д.ф.н. Я. Гарасим (ЛНУ ім. І. Франка)
д.ф.н. Л. Белей (УжНУ)
д.ф.н. В. Давидюк (ВНУ ім. Лесі Українки)
проф. Р. Шуст (ЛНУ ім. І. Франка)
к.і.н. М. Демчук (ІН НАНУ, Львів)
к.і.н. Р. Радович (ІН НАНУ, Львів)
к.і.н. Т. Милян (ІА НАНУ, Львів)
к.і.н. Я. Онищук (ЛНУ ім. І. Франка)
к.і.н. Н. Білас (ЛНУ ім. І. Франка)
к.і.н. О. Луцький (ІУ НАНУ, Львів)
к.і.н. Ю. Лукомський (ІУ НАНУ, Львів)
к.і.н. В. Гупало (ІУ НАНУ, Львів)
к.і.н. О. Кожолянко (ЧНУ ім. Ю. Федьковича)
к.і.н. Б. Томенчук (ПНУ ім. В. Стефаника)
к.і.н. І. Коваль (ПНУ ім. В. Стефаника)
к.і.н. О. Петровський (ТНПУ ім. В. Гнатюка)
к.ф.н. І. Ціхоцький (ЛНУ ім. І. Франка)
к.ф.н. У. Добосевич (ЛНУ ім. І. Франка)
к.ф.н. Л. Підгорна (ЛНУ ім. І. Франка)
к.ф.н. Н. Яніцька (І гімназія, м. Калуш)
к.ф.н. Х. Макович (Ун-т БЖ, Львів)
к.а. В. Романець (НДЦ «РАС» ІА НАНУ)
к.а. Р. Могитич (ДП Ін-т «Укрзахідпроект-реставрація», Львів)
д-р О. Осаульчук (НДЦ «РАС» ІА НАНУ)
д-р. А. Коць (ДП Ін-т «Укрзахідпроект-реставрація», Львів)
д-р І. Сварник (Львів. обл. наук. б-ка)
н.с. В. Конопля (ІУ НАНУ, Львів)
н.с. В. Оприск (ІУ НАНУ, Львів)
н. с. П. Салевич (ЛНУ ім. І. Франка)
н. с. О. Мельничук (НЗ «Давній Галич»)
н. с. О. Лазурко (ІА НАНУ, Львів)
н.с. П. Довгань (ІА ЛНУ ім. І. Франка)
н.с. Я. Погоральський (ЛНУ ім. І. Франка)
н.с. У. Кришталович (ЦДІА у Львові)

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРУ

11 липня, п’ятниця
15.00–16.00

ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ (конференцзал монастиря)

Привітальне слово:

Павлюк С. П., доктор історичних наук, академік НАН України, професор, директор Інституту народознавства НАН України
Мельник В. П., доктор філософських наук, професор, ректор ЛНУ ім. Івана Франка
Підлісний Ю. Т., заступник голови ЛОДА
Левик А. С., начальник відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей ЛОДА
Шуст Р. М., кандидат історичних наук, професор, декан історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка
Зашкільняк Л. О., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри АСГІН ЛНУ ім. Івана Франка
Коць А. В., директор Інституту “Укрзахідпроектреставрація”
Коць В. П., президент ТзОВ ВП “Будінвест”
о. Віктор (В. Батіг), настоятель Підгорецького монастиря ЧСВВ

16.00–18.00

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Модератор – Степан Павлюк

Павлюк Степан (Львів). Етногенез українців: теоретичні та суспільно-політичні етапи процесу.
Кожолянко Георгій (Чернівці). Українська мова в Україні і в Канаді у ХХ ст.
Гарасим Ярослав (Львів). Естетика як предмет фольклористичних студій.
Белей Любомир (Ужгород). Лінґвістичний аспект політичного русинства.
Петровський Олександр (Тернопіль). З історії охорони культурної спадщини Галичини у міжвоєнний період.
Осаульчук Олег (Львів). Археологічний кадастр Львівщини: стан і перспективи дослідження.
Филипчук Михайло (Львів). Пліснеський археологічний комплекс: теорія і практика дослідження.

Дискусія

18.15–20.15 доповіді учасників семінару

Секція І
Модератор – Наталія Білас

Луцький Олександр (Львів). Львівський відділ ІА АН УРСР: здобутки і втрати (1940–1950 рр.)
Гринюка Богдан (Тернопіль). Житлові і господарські будівлі на дитинці літописного Пліснеська (за матеріалами Івана Старчука).
Филипчук Галина (Львів). Культові об’єкти урочища Оленин Парк (Пліснеський археологічний комплекс): спроба міждисциплінарної інтерпретації.
Салевич Павло (Львів). “Слово о полку Ігоревім”: історія пошуків та відкриття пліснеської “дебри Кисані”.
Підгорна Лілія (Львів). Жанрова парадигма фольклору Пліснеська та його околиць (за матеріалами фольклорної експедиції).
Білас Наталія, Серцелевич Руслан (Львів). Підсумки досліджень Підгорецького монастиря ЧСВВ у 2007–2008 рр.
Могитич Роман (Львів). Досвід консервації та експонування археологічних пам’яткових об’єктів.

Дискусія

Секція ІІ
Модератор – Наталія Стеблій

Конопля Віталій (Львів). Давня історія Білосточчя.
Завітій Богдан (Львів). Етнокультурна ситуація в Галичині в першій половині І тисячоліття до н. е.
Стеблій Наталія (Львів). Культурно-поселенські структури пізньоримського часу у верхів’ях Західного Бугу.
Онищук Ярослав (Львів). Гологоро-Кременецький кряж у пізньоримську добу (етнокультурний аспект).
Филипчук Андрій (Львів). Деякі аспекти інтердисциплінарних підходів до вивчення старожитностей Прикарпаття і Волині другої половини І тисячоліття н. е.
Томенчук Богдан (Івано-Франківськ). Писемні джерела і ранньосередньовічна археологія Галицько-Буковинського Прикарпаття.
Якубовська Оксана (Львів). Населення Верхнього Подністров’я в останній чверті І тисячоліття н.е.
Погоральський Ярослав, Миська Роман (Львів). Археологічні джерела до історії Перемишльської землі: проблеми інтерпретації.

Дискусія

Секція ІІІ
Модератор – Іван Сварник

Сокіл Василь (Львів). Легенди і перекази в контексті досліджень етногенези українців.
Лазурко Остап (Львів). Середньовічний Львів за археологічними джерелами.
Романець Василь (Івано-Франківськ). Археологічні дослідження північно-західного бастіону станиславівської фортеці з реставрацією, регенерацією та музеєфікацією і пристосуванням до потреб історичного міста Івано-Франківська.
Тарас Ярослав (Львів). Витоки сакральної архітектури Галичини і Волині.
Сварник Іван (Львів). Пожежі Львова, як фактор розвитку історіографічних досліджень.
Серцелевич Руслан (Львів). Об’єднання пам’яткоохоронців і кореспондентів Східної Галичини (1889–1914).
Радович Роман (Львів). Розвиток системи опалення жител українців.
Кожолянко Олександр (Чернівці). Календарна обрядовість українців Буковини у дослідженнях вчених кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Дискусія

12 липня, субота
8.00–11.00 доповіді учасників семінару

Секція ІІ
Модератор – Леонтій Войтович

Войтович Леонтій (Львів). Лендзяни: нові варіації на старі мелодії.
Довгань Петро (Львів). Буськ у Х ст.
Коваль Ігор (Івано-Франківськ). Княжа канцелярія Володимирка Володаревича.
Гупало Віра (Львів). Дерев’яне зодчество літописного Звенигорода.
Лукомський Юрій (Львів). Давньоруські культові споруди Галича.
Оприск Василь (Львів). З історії дослідження села княжої доби на Західній Волині.
Мельничук Олег (Галич). Підсумки археологічних досліджень давнього Галича у 2008–2013 рр.

Дискусія

Секція ІІІ
Модератор – Марія Демчук

Кришталович Уляна (Львів). Картографічні джерела в інтердисциплінарних дослідженях: топонімія на гідронімія на давніх рукописних картах.
Давидюк Віктор (Луцьк). Пшеворські маркери у структурі народної культури населення західних областей України.
Демчук Марія (Львів). Походження назв населених пунктів Галичини: наукова та науково-популярна інтерпретація.
Добосевич Уляна, Макович Христина (Львів). Писемна пам’ятка крізь призму діалектологічних студій.
Ціхоцький Іван (Львів). Гідроніміка басейну Західного Бугу (спроба хронологічної та етимологічної інтерпретації).
Филипчук Христина (Львів). Роль та місце діалектології у визначенні міграційних шляхів (на прикладі словацького етносу).

Дискусія

13 липня, неділя
8.00–11.00

Підсумкове пленарне засідання. Закриття семінару.

Пліснесько

Інститут народознавства НАН України
Інститут археології, кафедра АСГІН
ЛНУ ім. Івана Франка
НДЦ «Рятівна археологічна служба»
Інституту археології НАН України
Відділ охорони культурної спадщини
та культурних цінностей ЛОДА
Підгорецький монастир ЧСВВ

Close Menu