Головна Управа Василіянського Чину Святого Йосафата

Протоархимандрит, Генеральні Радники, Генеральний Економ і Генеральний Секретар разом становлять Головну Управу. Спільним елементом цих урядів є завдання підтримки взаємин із церковними інституціями – на рівні Чину, і з державними інституціями – на рівні Головного осідку.

Протоархимандрит (Генеральний настоятель Чину) є Ієрархом у Чині. Він представляє Чин перед Вселенською Церквою і суспільством, є законним представником Чину і має владу управління як у внутрішній, так і у зовнішній сферах, щодо всіх Ченців і всього, що стосується духовного та організаційного управління всіх Провінцій і Чернечих осідків Чину, згідно з нормами загального права і Василіянського Статуту.

ПРОТОАРХИМАНДРИТ

Всечесніший
о. Роберт Лисейко, ЧСВВ

Для допомоги у керівництві Чином Протоархимандриту допомагає його Рада. Вона складається з чотирьох Радників яких також називають Генеральними Радниками. Радники обираються Генеральною капітулою згідно з нормами Статуту.

ГЕНЕРАЛЬНІ РАДНИКИ

o. Ілля Броновський, ЧСВВ
Генеральний Вікарій
о. Луїс Касіян, ЧСВВ 
Другий Радник
о. Маврикій Попадюк, ЧСВВ
Третій Радник, Адмонітор
о. Тимотей Коцур, ЧСВВ 
Четвертий Радник

Генерального Економа призначає Протоархимандрит за згодою своєї Ради. Як Економ він безпосередньо підпорядкований Протоархимандриту. Він здійснює свої обов'язки згідно з нормами Статуту.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ЕКОНОМ

о. Йоанікій Чверенчук, ЧСВВ

Генерального Секретаря призначає Протоархимандрит за згодою своєї Ради. Секретар виконує своє служіння у всьому, що стосується організації і функціонування Головної Управи згідно з нормами Статуту.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

о. Яків Шумило, ЧСВВ

Монастир у Римі є Осідком Головної Управи, а також церковною і цивільною юридичною адресою Чину. Головна Управа Василіянського Чину Святого Йосафата визнана Італійською Державою як Церковна організація і зареєстрована як юридична особа.

Curia Generalizia
Via S. Giosafat, 8 (Aventino)
00153 Roma, Italia

тел./факс: (+39 06)  5780362 – курія
тел./факс: (+39 06) 5743563 – нам. дому
тел.: (+39 06) 5780362 – фірта
Ел. пошта: s.gen.osbm@gmail.com

Close Menu