Анонс – перша монографія про греко-католицьку Церкву в Польщі

Анонс – перша монографія про греко-католицьку Церкву в Польщі

У василіянському видавництві «Василіяда», в першому томі нової серії «Бібліотека Василіянських історичних досліджень», опубліковано монографію під заголовком: «Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce 1944—1970». Це синтез історії Греко-католицької Церкви в Польщі 1944—1970 рр. Автор монографії – проф. Ігор Галаґіда з Ґданська, найавторитетніший дослідник історії УГКЦ другої половини ХХ ст. Професор є науковим редактором «Василіянських історичних досліджень». Автор опублікував декілька основних робіт по історії УГКЦ у післявоєнній Польщі, зокрема два збірники документів, що з’явилися як перший і другий томи ВІД.

Монографія «Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce 1944—1970», об’ємна – 518 стор., складається з трьох розділів:
W II Rzeczypospolitej i w czasie wojny
Dziesięciolecie powojenne
Popaździernikowe zmiany i gomułkowska „stabilizacja”.

Проф. Галаґіда у своєму дослідженні змальовує драматичну історію УГКЦ в 40-их рр. минулого століття, – непростий процес становлення структур Греко-католицької Церкви у післявоєнній Польщі та утвердження її неповних структур в 1957—1970 рр. на основі архівних матеріалі, як державних так і церковних архівів, які сьогодні доступні дослідникам. У книзі розкривається доля духовенства та окремих громад, які цілеспрямовано змагалися за збереження своєї церковної самобутності в Польщі. Зацікавлений читач знайде для себе багато маловідомого матеріалу про долю духовенства та вірних.

Книжку можна буде придбати у видавництві після 7 листопада:
Klasztor Ojców Bazylianów
ul. Miodowa 16
00-246 Warszawa
тел. 22 831-17-18

Джерело: www.bazylianie.pl

Close Menu