Вищі настоятелі Василіянського Чину взяли участь в онлайн-зустрічах, організованих Комісією УГКЦ у справах монашества

Вищі настоятелі Василіянського Чину взяли участь в онлайн-зустрічах, організованих Комісією УГКЦ у справах монашества

Дві онлайн-зустрічі, які відбулися минулого тижня з ініціативи Патріаршої Комісії УГКЦ у справах монашества* і в яких взяли участь вищі настоятелі інститутів богопосвяченого життя Української Греко-Католицької Церкви в Європі та єпархіальні синкели і відповідальні у справах монашества, стали нагодою обговорити важливі питання для богопосвячених осіб у Церкві та їх співпраці з ієрархією, духовенством і мирянами УГКЦ.

Минулого тижня Патріарша Комісія УГКЦ у справах монашества провела дві онлайн-зустрічі у форматі zoom: у середу 17 червня 2020 р. відбулася зустріч голови та членів цієї Комісії з вищими настоятелями інститутів богопосвяченого життя УГКЦ, а у п’ятницю 19 червня 2020 р. – їх зустріч із синкелами у справах монашества єпархій та екзархатів УГКЦ. Крім вищих настоятелів та, відповідно, синкелів, з України, у зустрічах взяли участь також участь вищі настоятелі і синкели з митрополії УГКЦ в Польщі та з новоствореного екзархату УГКЦ в Італії.

Від Василіянського Чину Святого Йосафата в онлайн-зустрічі 17 червня взяв участь головний настоятель – протоархимандрит о. Ґенезій Віомар, ЧСВВ, був на зв’язку з монастиря головної управи Чину в Римі, а також вищі настоятелі обидвох Провінцій Чину в Європі, які належать до УГКЦ: о. Йоан Школик, ЧСВВ, протоігумен Провінції Найсвятішого Спасителя в Україні, з монастиря св. Онуфрія у Львові, та о. Миколай Козіцький, ЧСВВ, протоігумен Провінції Покрови Пресвятої Богородиці в Польщі, з монастиря у Варшаві.

Серед синкелів та відповідальних за монашество у зустрічі 19 червня були також представники Василіянського Чину: о. Петро Кушка, м. Варшава, Перемишльсько-Варшавська митрополія; о. Йосиф Кралька, м. Львів, Самбірсько-Дрогобицька єпархія; о. Іван Логай, м. Херсон, Одеський екзархат; о. Роберт Лисейко, м. Рим, Апостольський екзархат в Італії.

Обидві зустрічі, організовані Комісією у справах монашества, складалися з двох частин. У першій частині учасники зустрічей заслухали доповіді і мали можливість взяти участь у дискусії. Друга частина була присвячена обговоренню «Положення про єпархіальну Раду настоятелів інститутів богопосвяченого життя», оскільки серед завдань Комісії у справах монашества є й обов’язок допомагати Главі Церкви, Синоду єпископів і Патріаршій курії УГКЦ у випрацювані документів з питань, які відносяться до її відома (згідно зі статутом Комісії).

Зустріч Комісії з вищими настоятелями 17 червня ц. р. мала тему: «Якщо сіль звітріє, чим зробиш її солоною? ». Доповідач – о. Олексій Бределєв, головний настоятель Товариства Ісусового в Україні. Незважаючи на час пандемії і труднощі, з цим пов’язані, богопосвячені особи УГКЦ покликані бути тією сіллю землі, про яку говорить Христос, – як спільнотово, так і кожний/кожна зокрема. А настоятелі сприяють цьому, створюючи атмосферу довіри, поваги, підтримки, додаючи відваги й уприсутнюючи любляче обличчя Бога у своїх спільнотах.

Зустріч Комісії з синкелами 19 червня ц. р. мала тему: «Основні завдання синкела у справах монашества». Доповідач – о. Віктор Квасній, ЧСВВ, докторант канонічного права, член Патріаршої Комісії у справах монашества. На початку о. Віктор привітав учасників зустрічі, зокрема нових синкелів та відповідальних у справах монашества: за останній рік відбулися призначення синкелів або відповідальних у справах монашества в Луцькому й Донецькому екзархатах, Паризькій єпархії, Апостольському екзархаті в Італії. Завдання синкела у справах монашества є нелегкими, так як знаходяться між «диханням Святого Духа», Його дарами, що проявляються у формі покликань до чернечих інститутів, появи нових форм богопосвяченого життя, нових видів діяльності інституів богопосвяченого життя, нових форм аскези тощо, та інституційним і ієрархічним устроєм Церкви, яка, в особах ієрархів та їх представників, розпізнає і потверджує ці дари, здійснює завдання пастирське, вчительське і навіть «лікарське», коли раптом хтось звернув з дороги, йдучи за Христом.

Отець Віктор лаконічно і систематизовано представив завдання синкелів, які випливають з норм канонічного права, а також ті, які синкели виконують, представляючи єпархіяльного єпископа як Батька і Пастиря, піклуючись про чернечі спільноти, окремих богопосвячених осіб та про перебуваня і служіння їх, їхніх спільнот в єпархії чи екзархаті.

Другу частину зустрічей обидві групи присвятили обговоренню типового «Положення про єпархіальну Раду настоятелів інститутів богопосвяченого життя». Створення такої Ради в кожній єпархії та екзархаті було рішенням Синоду єпископів УГКЦ 2019 року, а її завдання – поглибити сопричастя між чернецтвом та єпархіальним духовенством і мирянами в єпархіях та екзархатах УГКЦ, зміцнити взаємопізнання та співпрацю між ними. 

Проект цього Положення був розроблений, з доручення Глави УГКЦ, членами Комісії у справах монашества і вже пройшов 5 редакцій. На даний момент готується подання проекту «Положення про єпархіальну Раду настоятелів інститутів богопосвяченого життя» в Канонічний відділ УГКЦ, опісля – на Синод Єпископів УГКЦ.

Члени Комісії у справах монашества на чолі з владикою Михаїлом Бубнієм, ЗНІ, щиро дякують всім учасникам обидвох зустрічей за плідні й цікаві дискусії і за співпрацю.

Прес-служба сайту osbm.info на основі інформації
Патріаршої Комісії УГКЦ у справах монашества із сайту monashestvo.org.ua.
Світлини з цього ж сайту.

___________________________

* Довідка. Комісія УГКЦ у справах монашества діє з уповноваження Глави та Синоду єпископів УГКЦ, є дорадчим органом Глави УГКЦ і сприяє співпраці структур цієї Церкви з усіма її спільнотами богопосвяченого життя: монастирями, чинами і згромадженнями.

Комісія співпрацює з радами вищих настоятелів і настоятельок чоловічих і жіночих інститутів богопосвяченого життя УГКЦ, до яких входять настоятелі монастирів свого права, вищі настоятелі чинів, згромаджень та інших інститутів богопосвяченого життя.

Напрямки діяльності Комісії (подані на офіційному сайті Української Греко-Католицької Церкви ugcc.ua):

  • сприяння початковій і постійній формації монашества та організація вишколу для настоятелів і форматорів;
  • організація створення документів Глави УГКЦ і Патріаршої курії з питань, пов’язаних із роботою Комісії;
  • збирання і вивчення питань, що стосуються стану богопосвяченого життя в УГКЦ, наприклад, питання посланництва;
  • скликання і проведення щорічних засідань представників монастирів, чинів, згромаджень та інших інститутів для обговорення справ, які потребують ширшого розгляду чи більшої уваги;
  • підготовка щорічного звіту про стан монаших спільнот для Глави УГКЦ;
  • сприяння і організація перекладу документів Церкви, які стосуються богопосвяченого життя;
  • видання матеріалів конференцій і сесій Собору монашества;
  • плекання зв'язків з конференціями головних настоятелів в Україні і з міжнародними об'єднаннями богопосвячених осіб;
  • плекання зв'язків із монашеством Східних Церков.

Відповідаючи на поставлені завдання, Комісія щороку неодноразово організовує для вищих настоятелів УГКЦ та синкелів у справах монашества єпархій та екзархатів цієї Церкви конференції, формаційні семінари, тренінги, зустрічі для обговорення актуальних тем, збору, вивчення і дослідження інформації з питань, що стосуються стану богопосвяченого життя в УГКЦ, забезпечення виконання норм загального права і партикулярного права УГКЦ, декретів і вказівок Глави УГКЦ та рішень Синоду єпископів УГКЦ.

Голова чи уповноважений член Комісії бере участь у засіданнях рад вищих настоятелів і настоятельок УГКЦ.

Комісія веде офіційний сайт monashestvo.org.ua і має сторінку в соціальній мережі Фейсбук

Close Menu