Ukrainians in Vancouver mark Order’s 400th anniversary – Українці у Ванкувері відзначають 400-ту річницю Чину

Ukrainians in Vancouver mark Order’s 400th anniversary – Українці у Ванкувері відзначають 400-ту річницю Чину

2017-03-17    11:55:37    Анонси

Vancouver St Mary's Ukrainian Catholic Church 02Серед подій ювілею 400-ліття Василіянського Чину Святого Йосафата, які відзначаються у Провінції Пресвятого Серця Ісусового в Канаді, – святкування у м. Ванкувері, Британська Колумбія, де діють василіянська резиденція і церква Покрови Пресвятої Богородиці. У днях 24-26 березня 2017 року тут відбудеться великопосна місія, яка завершиться урочистою Божественною Літургією в неділю 26 березня.

Анонс про цю подію був розміщений 9 березня на католицькому сайті The B.C. Catholic, офіційному сайті Архиєпархії Ванкувера латинського обряду. Ласкаво приєднуючись до запрошення організаторів, заохочуємо всіх бажаючих взяти участь у цих подіях, а також подаємо нижче оригінальний текст статті та її достосований український переклад.

Ukrainians mark Оrder’s 400th anniversary

Ukrainian Catholics in Vancouver are about to celebrate an historic occasion – the 400th anniversary of one of the oldest Ukrainian Catholic monastic orders.

“This anniversary is a special time for all members of the Order of St. Basil the Great of St. Josaphat. (It’s) the 400th anniversary of the founding of our order in Ukraine,” said Father Joseph Pidskalny, OSBM, the superior of the Basilian monastery at St. Mary’s Ukrainian Catholic Parish in Vancouver.

It was in 1617 when the future saint, Bishop Josaphat Kuncevic, together with Metropolitan Joseph Veliamin Rutsky, made substantial reforms to the monastic life of that time, said Father Pidskalny.

Together, the two clerics organized five independent monasteries, combining them into a single monastic order under one general superior. The Order of St. Basil the Great of St. Josaphat was formed, though the name is commonly shortened to read the Basilian Fathers.

“We are always reminded to be ever thankful for the spiritual treasures that have been bestowed upon each of us as members of the Order of St. Basil the Great,” wrote Father Genesio Viomar, OSBM, the order’s present general superior, via email to The B.C. Catholic.

“This celebration is to be a spiritual renewal for each member, to go forward in faith and trust in the Lord as did the members of those first monasteries that joined to form one order.”

The Basilians’ 400th celebration coincides with two other anniversaries in the Ukrainian Catholic Church: the 380th anniversary of the passing of Metropolitan Rutsky, and the 150th anniversary of the canonization of St. Josaphat.

St. Mary’s Ukrainian Catholic Church will host a celebration in honour of the anniversaries March 24-26. A three-day Lenten mission will be led by Father Gabriel Haber, OSBM, the provincial superior of the order.

“This anniversary is for us a time of reflection on what St. Josaphat and Metropolitan Rutsky were able to accomplish, bringing unity to our order,” said Father Pidskalny. “It is to be a time of personal introspection ... each of us being once again grateful for our monastic vocation.”

Father Pidskalny also took the moment to thank God for calling him to Vancouver “to serve him first and foremost as a member of the order. Two of my uncles were also members of the order. Both of them also served in Vancouver at St. Mary's Parish. I have also had the privilege of serving St. Mary's as pastor, and I am so grateful to be able to celebrate this anniversary here in Vancouver.”

“Our order has had a long and beautiful history of working together with the parishioners of St. Mary’s,” he said. “We look forward to many more years of working together.”

The celebrations will begin with a moleben, or prayer for the welfare of the living, to St. Josaphat March 24 at 7 p.m. On March 25 attendees can venerate St. Josaphat’s relics at 7 p.m. Celebrations will conclude March 26 with Divine Liturgy at 10 a.m., followed by a banquet at St. Mary’s Ukrainian Centre.

Refreshments will be served after both the moleben and the veneration of the relics. For tickets or additional information, call the St. Mary’s parish office at 604-879-5830.

Source: The B.C. Catholic site bcc.rcav.org

Українці у Ванкувері відзначають 400-ту річницю Чину

Українські католики у Ванкувері збираються відсвяткувати історичну подію – 400-річчя одного з найстаріших українських католицьких чернечих Чинів.

«Ця річниця – це особливий час для всіх ченців Василіянського Чину Святого Йосафата. (Це) 400-річчя від заснування нашого Чину в Україні», – сказав отець Йосиф Підскальний, ЧСВВ, настоятель василіянського монастиря при українській католицькій парафії Покрову Пречистої Діви Марії у Ванкувері.

Саме у 1617 році майбутній святий, єпископ Йосафат Кунцевич, разом з митрополитом Йосифом Велямином Рутським, провів суттєві реформи чернечого життя того часу, – додав отець Підскальний.

Разом ці два священнослужителі організували п’ять незалежних монастирів, об’єднуючи їх в єдиний чернечий Чин під одним головним настоятелем. Так був сформований Василіянський Чин Святого Йосафата, хоч звичайно вживається скорочена назва: «Отці Василіяни».

«Нам це постійно нагадує, щоб бути завжди вдячними за духовні скарби, які були даровані кожному з нас як членам Чину Святого Василя Великого», – слова отця Ґенезія Віомара, ЧСВВ, теперішнього Головного настоятеля Чину, з листа електронною поштою до Католицького часопису Британської Колумбії (The B.C. Catholic).

«Це святкування має бути духовним оновленням для кожного ченця, щоб зростати у вірі й довір’ї до Господа, як це робили ченці тих перших монастирів, які об’єдналися, утворивши один Чин».

Святкування чотирьохсотліття Василіян збігається з двома іншими ювілеями Української Католицької Церкви: 380-ою річницею від дня смерті митрополита Рутського і 150-ою річницею від канонізації святого Йосафата.

В українській католицькій церкві Покрову Пречистої Діви Марії святкування на честь ювілеїв відбудуться 24-26 березня. Провідником триденної великопосної місії буде отець Гавриїл Габер, ЧСВВ, настоятель Провінції Чину в Канаді .

«Цей ювілей є для нас часом призадуми про те, що змогли здійснити святий Йосафат і митрополит Рутський, внісши єдність до нашого Чину», – слова отця Підскального. – «Це має бути час особистого самоаналізу, ... щоб кожний з нас ще раз пережив вдячність за наше монаше покликання».

Отець Підскальний також зупинився на хвилинку, щоб подякувати Богові за те, що покликав його у Ванкувер, «для служіння перш за все йому, як член Чину. Двоє з моїх дядьків також були ченцями Чину. Обидва вони також служили у Ванкувері в парафії Покрову Пречистої Діви Марії. Я також мав честь служити в якості пароха цієї церкви, і я дуже вдячний, що маю можливість відзначати цей ювілей тут, у Ванкувері».

«Наш Чин мав довгу і гарну історію співпраці з парафіянами Покрову Пречистої Діви Марії», – сказав він. – «Ми сподіваємося на ще багато більше років спільної праці».

Святкування розпочнеться молебнем, тобто молитвою за здоров’я живих, до святого Йосафата 24 березня о 7 годині вечора. Учасники молитви 25 березня матимуть можливість о 7 годині вечора поклонитися мощам святого Йосафата. Завершення святкувань відбудеться 26 березня Божественною Літургією о 10 годині ранку, після чого буде банкет в українському центрі Святої Марії.

Також у попередні дні, після молебню і вшанування мощей, буде подаватися почастунок. Щодо квитків або додаткової інформації слід телефонувати до офісу парафії Покрову Пречистої Діви Марії на номер 604-879-5830.

Переклад редакції сайту osbm.info

Consult also this parish's facebook page – Див. також сторінку цієї парафії на фейсбуці: St Mary's Ukrainian Catholic Church Vancouver

Close Menu