Під час зустрічі Протоігуменів та Провінційних економів у Римі відбулася презентація Статуту ЧСВВ у новій редакції

Під час зустрічі Протоігуменів та Провінційних економів у Римі відбулася презентація Статуту ЧСВВ у новій редакції

Середа, 2018-10-24    15:09:34 UTC+2    Послання

У понеділок – п’ятницю 18-21 вересня 2018 р. в монастирі Христа Царя в Римі, осідку Головної управи Василіянського Чину Святого Йосафата, відбулася, під проводом Всесвітлішого отця Протоархимандрита Ґенезія Віомара, ЧСВВ, та за участю інших членів Головної управи Чину, зустріч Протоігуменів та Провінційних економів Василіянського Чину Святого Йосафата.

На початку зустрічі, у вівторок 18 вересня, духовне повчання для учасників виголосив Преосвященний владика Діонісій Ляхович, ЧСВВ, Апостольський візитатор для українців греко-католиків в Італії. Після духовної науки владика Діонісій відповів на запитання учасників зустрічі.

О. Протоархимандрит Ґенезій Віомар подякував владиці Діонісієві за духовний вступ до зустрічі Вищих настоятелів та Економів. Після короткої перерви розпочалося перше засідання, яке о. Протоархимандрит розпочав вступним словом про мету і завдання зустрічі Протоігуменів та Економів Провінцій, яка була скликана згідно з постановою ХІІІ Римської Генеральної Капітули 2016 р., а також розповів про актуальний стан Василіянського Чину Святого Йосафата, виклики і перспективи.

Після того Протоігумени Провінцій Чину представили, один за одним, за алфавітним порядком країн, стан очолюваних ними Провінцій та, разом з Провінційними економами цих Провінцій, відповіли на запитання учасників зустрічі. Модератором цього дня був, з доручення о. Протоархимандрита, Головний радник та секретар о. Діонисій Заведюк.

Наступного дня, у середу 19 вересня, учасники зустрічі взяли участь у загальній аудієнції о 10 год. Папи Франциска на площі перед собором Святого Петра у Ватикані.

Післяобідня сесія цього дня відбувалася під проводом Генерального вікарія о. Йоанікія Чверенчука, ЧСВВ. На початку о. Протоігумен Йоан Школик, ЧСВВ, представив стан Провінції Найсвятішого Спасителя в Україні (усі інші Протоігумени мали звіти попереднього дня), після чого він та Провінційний економ о. Веніамин Чернега, ЧСВВ, відповіли на поставлені запитання.

Після цього для учасників зустрічі доповідь на тему «Влада Вищих Настоятелів, зокрема в питаннях управління та адміністрування дочасного добра чернечого Інституту» виголосив о. д-р Теодосій Грень ЧСВВ, віце-ректор Папської колегії св. Йосафата в Римі. Після доповіді відбулося загальне обговорення питань, що відносяться до адміністративної та економічної сфер діяльності Чину, у світлі представленої доповідачем тематики.

Цього ж дня учасники зустрічі заслухали доповідь о. Йоанікія Чверенчука про мету, завдання і спосіб проведення канонічної візитації, яка покликана бути дієвим засобом підтримання чернечого ладу та допомогою у служінні як настоятелям, так і всім ченцям.

У четвер 20 вересня Генеральний вікарій о. Йоанікій Чверенчук, голова Головної статутної комісії Чину, мав презентацію Статуту Василіянського Чину Святого Йосафата в новій редакції, яка була прийнята на ХІІІ Римській Генеральній Капітулі 2016 року, затверджена Конгрегацією для Східних Церков 17 квітня 2018 р. і нещодавно була опублікована окремою книжкою.

Ця книжка під загальною назвою «Правила Василіянського Чину Святого Йосафата», видана у видавництві «Місіонер» у вересні 2018 року, містить: «Коротку історію Василіянського Чину і розвиток його Правил», «Повчання святого Отця нашого Василія Великого», актуальний «Статут Василіянського Чину Святого Йосафата», який входить у силу 1 жовтня 2018 року, «Додатки до Статуту» та алфавітний «Покажчик до Статуту».

Після презентації о. Протоархимандрит та учасники зустрічі висловили о. Йоанікію Чверенчуку, ЧСВВ, голові Головної статутної комісії Чину, глибоке признання та подяку за неоціненну працю над удосконаленням нової редакції Статуту ЧСВВ, його перекладом на італійську мову та підготовкою до друку українського та італійського тексту Статуту. Признання і подяка була висловлена також членам Головної статутної комісії, Статутних комісій Провінцій та всім іншим співпрацівникам у цій пріоритетній для цілого Чину справі.

Цього ж дня доповідь про економічний стан Чину та осідку його Головної управи в Римі мав Головний економ Василіянського Чину о. Маврикій Попадюк ЧСВВ, який є також Намісником о. Протоархимандрита для монастиря Головної управи Чину.

У п’ятницю, 21 вересня, доповідь про стан, проблеми і перспективи Провінції Святого Стефана в Угорщині мав Протоігумен цієї Провінції о. Ілля Адаус, ЧСВВ, який прибув до Рима попереднього дня пополудні.

Після його доповіді, яка була останньою із запланованих, всі учасники поділилися на три групи для спільного обговорення найважливіших питань, піднесених під час попередніх днів зустрічі. Зокрема обговорювалося дбання про розвиток Чину, здійснення належної формації ченців та дбання про покликання. Також наголошувалося на необхідність вивчення Статуту Чину в новій редакції, що допоможе успішнішому впровадженю його у щоденне чернече життя. Щодо економічної сфери, розглядалися варіанти кращого вирішення питання економічних звітів, управління й адміністрування майном, а також належної фахової підготовки економів.

На післяобідньому пленарному засіданні відбулося представлення результатів цієї праці у формі пропозицій, які рекомендовано о. Протоархимандритові врахувати при виданні розпоряджень за результатами цієї зустрічі.

Слово на завершення зустрічі Протоігуменів та Провінційних секретарів мав о. Протоархимандрит Ґенезій Віомар, який зробив короткий підсумок праці протягом цих чотирьох днів та подякував усім учасникам та організаторам зустрічі.

Ця зустріч справді стала для Головної управи, Протоігуменів та Економів Провінцій Василіянського Чину Святого Йосафата чудовою нагодою діалогу та обміну думками, місцем обговорення актуальних питань, які стосуються цілого Чину, окремих його Провінцій та всіх його спільнот. А той факт, що ця зустріч відбулася в переддень офіційного вступу в силу Статуту ЧСВВ в новій редакції, ще більше підносить її значення.

Для сайту osbm.info Головний секретар о. Діонисій Заведюк, ЧСВВ
При приготуванні повідомлення використано матеріал із сайту osbm.org.ua
Автор світлин о. Єфрем Кончак, ЧСВВ

Close Menu