Міжнародна наукова конференція: «Гошівський монастир у духовному і культурно-історичному житті України»
ГОШІВ :: Монастир Преображення Господа нашого Ісуса Христа

Міжнародна наукова конференція: «Гошівський монастир у духовному і культурно-історичному житті України»

Середа, 2017-10-04    20:47:05 UTC+2    Анонси

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Факультет історії, політології і міжнародних відносин, Інститут історії, етнології і археології Карпат, Гошівський монастир Преображення Господнього Отців Василіян, 5–6 жовтня 2017 р. проводять у м. Івано-Франківськ і с. Гошів міжнародну наукову конференцію: «Гошівський монастир у духовному і культурно-історичному житті України: до 400-річчя Чину Святого Василія Великого».

Нижче подаємо порядок проведення конференції та іншу важливу інформацію, згідно з даними інтернет-сайту Гошівського василіянського монастиря osbm-hoshiv.in.ua.

 ___________________________________

5–6 жовтня 2017 р.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

  5 жовтня 2017 р.

10:00 – 10:30 – реєстрація учасників конференції

10:30 – 13:00 – пленарне засідання конференції (аудиторія 25 адміністративного корпусу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57)

13:00 – 14:00 – обідня перерва

14:00 – 16:00 – пленарне засідання конференції (ауд. 25 адмін. корпусу Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57)

 6 жовтня 2017 р.

9:00 – виїзд з Івано-Франківська до Гошівського монастиря Преображення Господнього

11:30 – 13:00 – екскурсія по Гошівській обителі

13:00 – 14:00 – обідня перерва

14:00 – 16:00 – робота секцій конференції

16:00 – 16:30 – підведення підсумків роботи конференції

16:30 – виїзд з Гошівського монастиря до Івано-Франківська

18:30 – прибуття до Івано-Франківська, від’їзд учасників конференції

 ___________________________________

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Міжнародної наукової конференції

 «Гошівська обитель у духовному і культурно-історичному житті України: феномен українського греко-католицького чернецтва». До 400-річчя Чину святого Василія Великого

Співголови організаційного комітету

Олег Гончарук, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Олександр Сич, голова Івано-Франківської обласної ради

Ігор Цепенда, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор

о. Вінкентій Слободян, ЧСВВ, ігумен Гошівського монастиря

Микола Кугутяк, декан Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук, професор

Члени організаційного комітету:

 Світлана Боян-Гладка, кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Олег Єгрешій, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Роман Кобильник, старший викладач кафедри історії слов’ян Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

о. Мар’ян Гробельний, ЧСВВ, чернець Гошівського монастиря отців Василіян

 ___________________________________

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

5 жовтня 2017 року

м. Івано-Франківськ

10:30 – 13:00 – пленарне засідання (аудиторія 25 адміністративного корпусу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  вул. Шевченка, 57)

ВСТУПНЕ СЛОВО

Ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда.

ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин

Протоігумен Провінції Найсвятішого Спасителя отців Василіян в Україні о. Йоан Школик, ЧСВВ

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук.

Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич.

 ДОПОВІДІ

 Чин святого Василія Великого: 400 років служіння Богові й Україні 

Петро Шкраб’юк – доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича.

Гошівський монастир у ХVІІІ столітті: піднесення після руїни

Беата Лоренс – доктор історичних наук, професор (габілітований) Ряшівського університету, Республіка Польща.

Репресії тоталітарних режимів та опір отців Василіян Провінції Найсвятішого Спасителя першої половини ХХ ст.

о. Полікарп Марцелюк, ЧСВВ – ліценціат церковної історії Василіянського інституту філософсько-богословських студій імені митрополита Йосифа Велямина Рутського, голова Постуляційного центру беатифікації і канонізації святих УГКЦ.

Гошівська Ясногірська обитель: стан і перспективи історичних досліджень

Микола Кугутяк – доктор історичних наук, професор, декан Факультету історії, політології і міжнародних відносин, керівник Карпатської археологічної експедиції Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Сучасні археологічні дослідження і музеєфікація пам’яток Гошівського монастиря

Богдан Томенчук – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри етнології і археології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Василь Романець – директор дочірнього підприємства «Культурна спадщина Прикарпаття» охоронної археологічної служби України Інституту археології НАНУ.

13:00 – 14:00 – обідня перерва

14:00 – 16:00 – продовження пленарного засідання (аудиторія 25 адміністративного корпусу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57).

Матеріали відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника НАН України до історії Гошівського монастиря

Петро Сіреджук – доктор історичних наук, професор кафедри етнології і археології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Відродження Гошівського монастиря у незалежній Українській Державі

о. Вінкентій, ЧСВВ – ігумен Гошівського монастиря.

Становлення Чину святого Василія Великого та його вклад у розвиток ідентичності українського греко-католицизму

Святослав Кияк – доктор філософських наук, професор кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Обговорення виступів

 ___________________________________

 6 жовтня 2017 рік

 Гошівський монастир Преображення Господнього отців Василіян

 с. Гошів Долинського району
Івано-Франківської області

 9:00 – виїзд з Івано-Франківська до Гошівського монастиря Преображення Господнього

11:30 – 13:00 – екскурсія по Гошівській обителі

13:00 – 14:00 – обідня перерва

14:00 – 16:30 – робота секцій конференції. Підведення підсумків її роботи

16:30 – виїзд з Гошівського монастиря до Івано-Франківська

18:30 – прибуття до Івано-Франківська, від’їзд учасників конференції

 _________

Секційні засідання

14:00 – 16:00

Секція 1

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ ГОШІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ

 Гошівський монастир

Керівник – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Райківський.

Секретар – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри етнології і археології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Богдан Томенчук.

 1. Володимир Сергійчук – доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Гошівська обитель у суспільному житті краю.
 2. Юрій Стецик – доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Насельники Гошівського василіянського монастиря (1773–1779 рр.): просопографічне дослідження.
 3. Руслан Делятинський – доцент кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету. Суспільно-релігійна діяльність Василіянського Чину в Станиславівській єпархії кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 4. Ігор Пилипів – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету. Суспільна діяльність отців Василіян у Галичині в період Другої Речі Посполитої.
 5. Ольга Маслій (сестра Андрея ЗСМ) – кандидат історичних наук,  викладач кафедри богослов’я, науковий співробітник Інституту історії Церкви Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого. Ліквідація Гошівського монастиря у другій половині 1940-х рр. мовою документів.
 6. Андрій Випасняк – кандидат історичних наук, викладач Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу. Митрополит Андрей Шептицький – екуменіст і державник.
 7. Ігор Райківський – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ідейні погляди ченця Гошівської обителі Володимира Терлецького (1860–1880-ті рр.).
 8. Олег Єгрешій – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Новітні виклики перед християнством ХХІ ст.: спроба історіософського осмислення.
 9. Любов Геник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Доктор канонічного права Софрон Мудрий (ЧСВВ) – дослідник історії християнства в Україні.
 10. Іванна Гавриш – аспірант кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Діяльність єпископа Софрона Дмитерка в часи підпілля УГКЦ.
 11. Наталія Концур-Карабінович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Українська греко-католицька церква у 1940-х роках ХХ ст.
 12. Василь Генсьорський – аспірант Християнської теології у Варшаві. Гошівський монастир Преображення Господнього в окремих історичних та літературних джерелах.
 13. Роман Берест – доктор історичних наук, професор Львівського інституту економіки і туризму, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Методика виконання наукових досліджень печерних пам’яток середньовічного чернецтва.
 14. Роман Кобильник – старший викладач кафедри історії слов’ян Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Гошівський монастир в кінці 1940–1950-х роках за матеріалами Івано-Франківського галузевого архіву СБУ.
 15. Олег Мельничук – молодший науковий співробітник відділу охорони культурної спадщини Національного заповідника «Давній Галич». Василіянські монастирі пізньосередньовічного Галича.
 16. Ігор Сеньків – краєзнавець. Мікротопонімія Гошівської обителі.
 17. Людмила Іванова – кандидат історичних наук, професор кафедри історії України Національного педагогічного інституту ім. М. Драгоманова. Василіянське чернецтво ХІ–ХVІІІ ст. в Україні.
 18. Леся Струк – учитель історії і християнської етики Делятинської ЗОШ І–ІІІ ступенів Надвірнянського району. Василіянське чернецтво в тоталітарний період (1939–1990 рр.) та його роль у збереженні традицій УГКЦ в Україні.
 19. Марко Вуянко – аспірант кафедри етнології і археології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ігумени василіянських чоловічих монастирів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ – ініціатори відбудови чернечих центрів Прикарпаття (1991–2017 рр.).
 20. Степан Кобута – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, Лариса Кобута – кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних інститутів і процесів Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Гошівський монастир у боротьбі за легалізацію УГКЦ наприкінці 1980-х рр.
 21. Марія Голомідова (сестра Християна) – магістр теології,  настоятелька Мирянського Чину Св. Василія Великого при монастирі Отців Василіян, м. Івано-Франківськ, аспірант кафедри східного канонічного права Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого). Мирянський Чин святого Василія Великого: віхи історії.
 22. Михайло Сигидин – доцент кафедри історії України, заступник декана Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.Гошівський Ясногірський монастир в історичній долі Галичини.
 23. Олександр Марущенко – кандидат історичних наук, доцент,  завідувач кафедри історіографії і джерелознавства Факультету історії,  політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Релігійне становище в Галичині в роки німецько-радянської війни 1941–1945 рр. у вітчизняному історіографічному дискурсі.
 24. Ігор Кочкін – старший викладач кафедри етнології і археології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Речовий археологічний матеріал з території Гошівського монастиря та його периферії.
 25. Віталій Нагірний – доктор історії, доцент кафедри історії Східної Європи Інституту історії Ягеллонського університету, м. Краків, Республіка Польща. Гошівський монастир у джерелах Краківських архівів.
 26. Ірина Солонець – кандидат історичних наук, викладач кафедри етнології і археології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Роль Греко-католицької церкви в громадському житті українців Карпатського регіону (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

 _____

Секція 2

 ДУХОВНА І КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ГОШІВСЬКОЇ ОБИТЕЛІ

 Гошівський монастир

Керівник – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Факультету історії, політології і іжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Олег Жерноклеєв.

Секретар – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Олег Єгрешій.

 1. Олег Жерноклеєв – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Василіянська духовність у Третьому чині.
 2. Марія Задорожна – аспірант кафедри етнології і археології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Паломницька традиція Гошівського монастиря.
 3. Світлана Боян-Гладка – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Гошівська чудотворна ікона Божої Матері в народній пам’яті бойків.
 4. Дарина Марціновська – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вклад отців василіян у розвиток української теологічної освіти.
 5. Віталій Козінчук – доктор східних церковних наук, доцент, декан гуманітарного факультету Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого. Українська ікона на тлі ренесансово-маньєристичної та бароково-рокайлевої доби.
 6. Оксана Дрогобицька – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Релігійні прощі у повсякденному житті галицьких селян.
 7. Мар’яна Левицька – докторантка відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України, м. Львів. Короновані ікони Богородиці в українській унійній традиції ХVІІІ–ХІХ ст.: історіографія і зразки.
 8. Наталія Винник – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри українознавства і філософії Івано-Франківського національного медичного університету. Гошівський монастир у духовному і культурно-історичному житті України ХХ століття в працях вітчизняних істориків.
 9. Ігор Дрогобицький – кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Національна складова душпастирського служіння ченців Чину святого Василія Великого (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).
 10. Андрій Королько – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Церковна історія Галичини в наукових дослідженнях Антонія Петрушевича.
 11. Мар’яна Міщук – кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних інститутів та процесів,  Андрій Міщук – кандидат історичних наук,  доцент кафедри історії України Факультету історії, олітології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Монастирські комплекси Прикарпаття у дослідженнях Юліана Целевича.
 12. Марія Новосад – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Василій Великий – реформатор Літургії східного обряду та його внесок у розвиток християнського музичного мистецтва.
 13. Олег Чуйко – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри дизайну і теорії мистецтв Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Реформа чернецтва 1617 р. та її вплив на організацію культурно-релігійної практики монастирів.
 14. Марія Федунь – доктор філологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Церковні та монастирські обителі, каплиці в подорожніх рецепціях Осипа Назарука.
 15. Мар’яна Пелех – кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри дизайну Національного лісотехнічного університету України, м. Львів. Особливості василіянських іконостасів ХVІІ–ХVІІІ ст.: зміна структури,  іконографія, стилістика.
 16. Лідія Максим’як – кандидат наук з державного управління, вчитель художньої культури та музичного мистецтва вищої категорії Калуської гімназії імені Дмитра Бахматюка. Охорона, збереження та використання пам’яток духовної спадщини Івано-Франківщини: пріоритети, проблеми та перспективи.
 17. Артур Іжевський – кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України, м. Львів. Василіянське підпілля 1950-х рр.: рукописна молитва-послання сестри Парфенії (ЧСВВ) 1954 р.
 18. Ігор Макарук – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ясногірська обитель в українській художній традиції.
 19. Федір Медвідь – кандидат філософських наук, професор кафедри конституційного права, історії та теорії держави і права Навчально-наукового інституту права Міжрегіональної Академії управління персоналом,  Алла Медвідь – доктор філософії, доцент кафедри гуманітарних та природничих дисциплін Міжнародного підготовчого інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом. Культурна спадщина України: правова охорона.
 20. Ігор Коваль – докторант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  Мар’яна Коваль – молодший науковий співробітник Національного заповідника «Давній Галич». Культурно-освітня і економічна праця монастирів Галича ХІІ–ХІІІ ст.
 21. о. Єронім Грім, ЧСВВ – віце-ректор Василіянського інституту філософсько-богословських студій імені митрополита Йосифа Велямина Рутського. Добромильська реформа 1882–1904 рр.: внутрішнє оновлення Василіянського Чину та Гошівської обителі в суспільно-релігійному контексті Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століть.
 22. Василь Слободян – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту Укрзахідпроектреставрація, м. Львів. Українські дерев’яні церкви в рисунках австрійських і німецьких художників у роки Першої світової війни.

 ___________________________________

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 Доповіді – до 20 хв. Виступи – до 10 хв.

 Телефони оргкомітету

 8 (0342) 59-61- 87 – кафедра етнології і археології

(097) 921 07 19 – Світлана Боян-Гладка – відповідальний секретар

Close Menu