Головна Управа Василіянського Чину Святого Йосфата

Протоархимандрит, Головні Радники, Головний Економ і Головний Секретар разом становлять Головну Управу. Спільним елементом цих урядів є завдання підтримки взаємин із церковними інституціями – на рівні Чину, і з державними інституціями – на рівні Головного осідку.

Протоархимандрит є Ієрархом у Чині. Він представляє Чин перед Вселенською Церквою і суспільством, є законним представником Чину і має владу управління як у внутрішній, так і у зовнішній сферах, щодо всіх Ченців і всього, що стосується духовного та організаційного управління всіх Провінцій і Чернечих осідків Чину, згідно з нормами загального права і Василіянського Статуту.

ПРОТОАРХИМАНДРИТ

Всесвітліший
о. Ґенезій Віомар,  ЧСВВ

Для допомоги у керівництві Чином Протоархимандриту допомагає його Рада. Вона складається з чотирьох Радників яких також називають Головними Радниками. Радники обираються Генеральною капітулою згідно з нормами Статуту.

ГЕНЕРАЛЬНІ РАДНИКИ

 

o. Йоанікій Чверенчук, ЧСВВ
Генеральний Вікарій
о. Діонисій Заведюк, ЧСВВ 
Другий Радник
caciano-luisо. Луіс Касіян, ЧСВВ
Третій Радник
starepravo-estefanoо. Степан Стареправо, ЧСВВ 
Четвертий Радник, Адмонітор

Головного Економа призначає Протоархимандрит за згодою своєї Ради. Як Економ він безпосередньо підпорядкований Протоархимандриту. Він діє як на рівні Економа Головного осідку, так і на рівні координатора бухгалтерського обліку Чину.

ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМ

о. Маврикій Попадюк, ЧСВВ

Головного Секретаря призначає Протоархимандрит за згодою своєї Ради. Секретар виконує своє служіння у всьому, що стосується організації і функціонування Головної Управи.

ГОЛОВНИЙ СЕКРЕТАР

о. Діонисій Заведюк, ЧСВВ

Монастир у Римі є Осідком Головної Управи, а також церковною і цивільною юридичною адресою Чину. Головна Управа Василіянського Чину Святого Йосафата визнана Італійською Державою як Церковна організація і зареєстрована як юридична особа.

Curia Generalizia
Via S. Giosafat, 8 (Aventino)
00153 Roma, Italia

тел./факс: (+39 06)  5780362 – курія
тел./факс: (+39 06) 5743563 – нам. дому
тел.: (+39 06) 5780362 – фірта
Ел. пошта: genesio_viomar@yahoo.it

 

Close Menu