П’ятниця, 2018-03-30    16:04:52 UTC+2    Новини

Наприкінці минулого року у видавництві Греко-католицького богословського факультету Пряшівського університету (м. Пряшів, Словаччина) побачив світ збірник матеріалів міжнародної наукової конференції на тему: «Історія Василіянського Чину Святого Йосафата», яка відбулася в конференц-залі цього факультету 15 березня 2017 року. Організаторами цієї наукової конференції, яка відбулася в рамках відзначення ювілею 400-ліття Василіянського Чину Святого Йосафата, були василіянська Провінція Святих Кирила і Методія у Словаччині та Греко-католицький теологічний факультет Пряшівського університету. Участь у цій конференції взяли викладачі і студенти цього факультету, ченці-василіяни із Провінції у Словаччині та сусідніх Провінцій Василіянського Чину, сестри василіянки та історики із Словаччини, Польщі, Угорщини й України.

Збірник матеріалів конференції носить таку ж назву, як і її тема: «História Rádu baziliánov sv. Jozafáta». Видавцем тому, який на 286 сторінках містить текст доповідей учасників конференцій є д-р Ярослав Цораніч (prof. ThDr. Jaroslav Coranič, PhD.), а рецензентами – проф. д-р Циріл Гішем (prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.), проф. д-р Войтех Богач (prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.), д-р Богдан Прах (Dr. Bogdan Prach, PhD.) та проф. д-р Сергій Федака (prof. Dr. Serhij Fedaka, DrSc.). Автор дизайну обкладинки магістр Яна Лукачова (Mgr. Jana Lukáčová).

CORANIČ, J. (ed.): História Rádu baziliánov sv. Jozafáta. Prešov: GTF PU v Prešove, 2017. 288 s.: il. ISBN 978-80-555-1881-7.

Після вступного слова до видання протоігумена Провінції Святих Кирила і Методія у Словаччині о. Методія Мілана Біланчіка, ЧСВВ, (Metod Milan Bilančík, OSBM), ідуть статті доповідачів конференції, подані в тій мові, в якій були написані й виголошені. Нижче наводимо повний їх перелік.

 • Jaroslav CORANIČ, Predstavenie Rádu Baziliánov sv. Jozafáta
 • Володимир МОРОЗ, Сіль землі: унійна ідентичність, Василіяни і Чин Святого Василія Великого на терені Мукачівської єпархії
 • Володимир ФЕНИЧ, Коріатовичіана: як формувався міф про витоки монастиря Василіан на Чернечій горі в Мукачеві
 • Василь ПАРАСЮК, Митрополит Йосиф Велямин Рутський: його служіння Церкві і Василіянському чину
 • Павло КРЕЧУН, Віленський період в житті священномученика Йосафата Кунцевича
 • Beata LORENS, Formacja intelektualna bazylianów w XVIII wieku na przykładzie prowincji Opieki NMP
 • Stanisław NABYWANIEC, Baziliáni v Przemyskiej eparchii v “haličskom období” (po roku 1772)
 • Szilvester TERDIK, Monastierové chrámy baziliánow v Uhorsku v 18. Storočí
 • Віктор КІЧЕРА, Соціальна Доктрина Церкви та її реалізація чернечими спільнотами василіан та сестер служебниць в Чехословаччині (1918—1939)
 • Юрій ДАНИЛЕЦЬ, Документи апостольського адміністратора Пряшівської єпархії, єпископа Діонісія Няраді на тему православного руху (на матеріалах архіву в Кошіцах)
 • Peter ŠTURÁK, Blahoslavený biskup P.P. Gojdič OSBM – verný nasledovník svätého Bazila Vel’kého
 • Igor HAŁAGIDA, The Significance of the Basilian Monastery in Warsaw during the Interwar Period and World War II: Some Reflections
 • Полікарп МАРЦЕЛЮК, Репресії та опір: василіяни Провінції Найсвятішого Спасителя у СРСР
 • Ігор ГАРАСИМ, Зв’язки Головної управи Василіянського чину в Римі з василіанами в Україні та Польщі на основі «Щоденника» Ісидора Патрила
 • Marek DURLÁK, Žalmy ako liek – uzdravovanie človeka prostredníctvom žalmov u cirkevných  Otcov
 • Marcel MOJZEŠ, Panenstvo srdca podl’a sýrskych otcov u súvislosti so slávením Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky
 • Marianna KOCÁKOVÁ, Vývin monasticizmu v západnej Európe (historický náčrt)

Наприкінці тому (стор. 285-286) подані короткі дані про авторів доповідей конференції.

Видання матеріалів цієї міжнародної наукової конференції стане у пригоді науковцям, студентам, усім тим, які цікавляться давньою та сучасною історією Василіянського Чину в різних країнах, історією і духовністю монашого життя, а також широкому колу читачів.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *