Понеділок, 2018-02-12    9:16:57 UTC+1    Новини

Отці і брати Провінції Святих Апостолів Петра і Павла в Румунії взяли участь у відзначенні ХХІІ Дня богопосвяченого життя в єпархії Клуж-Герли Румунської Греко-Католицької Церкви. У суботу 3 лютого, представники різних чернечих спільнот цієї Церкви зійшлися до монастиря святої Макрини, провінційного осідку Провінції сестер Чину Святого Василія Великого в Румунії на спільну молитву. У зустрічі взяли участь єпарх цієї єпархії преосвященний Флорентин Крігалмеану, священики єпархії та миряни.

Нижче подаємо розповідь про цю подію румунською та українською мовами.

Veghe de rugăciune la mănăstirea Sfânta Macrina, de Ziua Vieții Consacrate

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului la Templu, celebrată la 2 februarie a fiecărui an, coincide cu Ziua Vieții Consacrate în Biserica Catolică. Un program centrat pe acest semn al prezenței lui Dumnezeu, prin Biserică, în lume, prin prezența persoanelor consacrate, s-a desfășurat la Cluj-Napoca, în zilele de 3-4 februarie 2018, sub egida Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

În prima parte a acestui aniversar, sâmbătă 3 februarie, călugării și călugărițele din diferitele ordine, congregații și institute de viață consacrată de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla, cu superiorii și superioarele lor, s-au reunit la mănăstirea «Sf. Macrina» a Surorilor Sf. Vasile cel Mare (de pe str. Crizantemelor nr. 11-15, Cluj), în prezența lui Dumnezeu, în biserica primitoare, pentru o seară de reculegere și rugăciune pregătită de surorile OSBM cu Maica Marcela Runcan, superioara provincială. Au participat și credincioși laici, între care membri ai ordinelor terțiare și asociațiilor eparhiale, grupul de adorație «Triumful Inimii Neprihănite», studenți teologi, preoți, împreună cu PS Florentin episcop eparh, pr. Călin Bor vicar general și pr. consilier Ioan Pop, capelan al mănăstirii.

A fost un moment de întâlnire, rugăciune comună, meditație, laudă adusă lui Dumnezeu și contemplare a lucrării Sale în viața fiecăruia, a celor consacrați prin voturi și a celor consacrați prin botezul creștin. La inițiativa pr. Anton Crișan, Vicar cu persoanele consacrate, această întâlnire i-a adus în centrul atenției pe cei care încă se află în fața marilor alegeri ale vieții, tinerii, în mod deosebit tineri care deja au avut o experiență de viață cu Dumnezeu, în sânul Bisericii, în preajma persoanelor consacrate. Ei au fost cei chemați să dea mărturie despre gândurile, sentimentele și trăirea credinței lor, despre așteptările și idealurile lor. Mărturiile au fost emoționante, impresionante prin sinceritatea și lumina pe care au izvorât-o, prin căldura, bunătatea și sfințenia persoanei consacrate, văzută prin ochii lor, întâlnită de fiecare, în diferite perioade, pe calea vieții. Au fost exprimate și frământări și neliniști, marile întrebări ale vârstei…

Emanuela, studentă, din Sângeorz-Băi, este în contact cu Congregația Surorilor Maicii Domnului și a simțit prezența lui Dumnezeu participând la numeroasele activități coordonate de surori, de rugăciune, cateheză, cântec, excursii, la Sângeorz-Băi și Cluj, a înțeles aici că «viața consacrată înseamnă iubire și dăruire de sine»; Carina de mică a fost în preajma surorilor Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, dar și a călugărilor bazilieni, și a găsit în aceste comunități ocrotirea unei familii spirituale și bucuria vieții cu Dumnezeu în întâmplările simple din viața de zi cu zi în comunitate, în ieșirile în natură, în contemplarea măreției lui Dumnezeu împreună cu surorile și frații, prin rugăciune; Krista, din Grupul de rugăciune «Triumful Inimii Neprihănite», a dorit să exprime nevoia pe care tinerii o au, de a găsi în persoanele consacrate modele de sfințenie, «călăuze și lumină» pe drumul lor.

Robert, student în Cluj-Napoca originar din Moldova, a adus propriile gânduri, dar și mărturia altor tineri care frecventează Centrul de spiritualitate al călugărilor iezuiți, Manresa, descoperind prietenia persoanelor consacrate, dăruirea și disponibilitatea lor, descriindu-le ca persoane care pun suflet în ceea ce fac și îl pun pe Dumnezeu la baza fiecărei acțiuni a lor; din partea tinerilor de la ASTRU-Cluj a depus o frumoasă mărturie o tânără din Polonia, Paulina, care a rămas într-o relație de prietenie cu tinerii clujeni de când i-a primit, la ea acasă, cu ocazia Întâlnirii Mondiale a Tineretului, din 2016, din Polonia. De la persoanele consacrate ea a învățat în primul rând dragostea față de Euharistie; a înțeles că cea mai importantă întâlnire este aceea față în față cu Isus. A primit îndemnul și încurajarea de a merge mereu la capelă, la Spovedanie, la Sfânta Împărtășanie și «să îi încredințăm lui Dumnezeu toate poverile noastre». A învățat, în al doilea rând, slujirea – a văzut în inima persoanelor consacrate dorința de a se dărui, de a dărui generozitate, a învățat cum să construiască comunități, să nu excludă pe nimeni, să construiască poduri între oameni.

Un răspuns, sau mai precis pașii către un răspuns, le-a oferit tinerilor, Preasfinția Sa Florentin prin cuvântul de încheiere, arătând că nu există «o rețetă» pentru a găsi calea pe care din veșnicie a pregătit-o Tatăl ceresc pentru noi, fiii Săi, dar fiecare zi este un nou prilej de a-l întâlni, cunoaște, de a împărtăși o relație de prietenie cu Domnul, Cel ce s-a făcut Om pentru a veni la noi, pentru a fi cu noi «până la sfârșitul veacurilor», pentru a ne conduce la mântuire. A fost dat, în acest sens, exemplul vieții unui sfânt pe care PS Florentin l-a cunoscut, de la care a primit harul episcopatului: Sfântul Ioan Paul al II-lea, dovadă vie a faptului că nebănuite și minunate sunt căile Domnului pentru cel care îl cere în viața sa, îl caută pe căile lumii și bate cu insistență la Poarta iubirii Sale. Acela îl va primi în sufletul său, îl va întâlni în întâmplările zilelor și va fi primit în fericirea prezenței Sale iubitoare.

Молитовне чування в монастирі святої Макрини у День богопосвяченого життя

Свято Господнього Стрітення у храмі, яке святкується 2 лютого кожного року, збігається з Днем богопосвяченого життя в Католицькій Церкві. Молитовна зустріч, зосереджена на знакові присутності Бога, при участі Церкви, у світі, за участі богопосвячених осіб, відбулася в місті Клуж-Напока, в дні з 3 по 4 лютого 2018 року, під проводом греко-католицької єпархії Клуж-Герли.

У першій частині цьогорічного свята, в суботу 3 лютого, монахи і монахині різних Чинів, Згромаджень та інститутів богопосвяченого життя всієї єпархії Клуж-Герли, разом із своїми настоятелями і настоятельками, зібралися в монастирі святої Макрини, сестри святого Василія Великого (вул. Крізантемелор, буд. 11-15, Клуж), в Божій присутності, в затишній церкві, на вечір призадуми й молитви, приготований сестрами ЧСВВ та їх провінційною настоятелькою мати Маркелою Рункан. У ньому взяли участь і миряни, в тому числі члени третіх чинів і єпархіальних товариств, групи адорації «Тріумф Непорочного Серця» студенти богослови, священики, а також єпархіальний єпископ Флорентин, генеральний вікарій о. Калін Бор та о. радник Іоан Поп, капелан монастиря.

Це був час зустрічі, спільні молитви, медитації, віддавання хвали Богові та споглядання Його дії в житті кожного – і тих, які посвячені Йому обітами, і тих, які богопосвячені християнським хрещенням. З ініціативи о. Антона Крішана, вікарія для богопосвячених осіб, увага під час цієї зустрічі була зосереджена на тих, які ще стоять перед важливими виборами у житті, – на молоді, а зокрема на тих молодих людях, які вже мали досвід життя з Богом, в лоні Церкви, поряд з богопосвяченими особами. Їх запросили дати свідчення про їхні думки, почуття та досвід їх віри, їх очікування та їх ідеали. Ці свідчення були зворушливими, вражаючими – задля щирості та світлості, з якими висловлювалися, задля теплоти, доброти і святості богопосвяченої особи, такої, якою вони її бачили своїми очима, з якою зустрілися, кожен в різний час, на дорозі життя. Також були висловлені занепокоєння та тривоги, великі споконвічні питання...

Еммануїла, студентка із Синджорз-Бей, перебуває в добрих взаєминах із Згромадженням Сестер Божої Матері і відчула Божу присутність, беручи участь в численних заходах, які організовували сестри, молитві, катехизації, пісні, поїздках, у Синджорз-Бей і в Клужі, зрозуміла тут, що «богопосвячене життя означає любов і дарування себе»; Каріна змалку була поблизу сестер Чину Святого Василія Великого, а також ченців василіян, і знайшла в цій спільноті турботу духовної родини і радість життя з Богом у звичайних подіях щоденного життя спільноти, у виїздах на природу, у спогляданні Божої величі із сестрами та братами, завдяки молитві; Кріста, з молитовної групи «Тріумф Непорочного Серця», бажала висловити потребу, яку має молодь, знайти в богопосвячених людях приклади святості, «провідників і світло» на своїй дорозі.

Роберт, студент у Клуж-Напоці, який походить з Молдови, подав свої думки, але і свідчення інших молодих людей, які відвідують Центр духовності монахів єзуїтів, Манреса, виявляючи дружбу богопосвячених осіб, їх жертвенність і відкритість, описуючи їх як людей, які вкладають свою душу в те, що вони роблять, і які засновують на Бозі основу кожної з їхніх дій; гарне свідчення від молоді з АСТРУ-Клуж зробила дівчина з Польщі, Павліна, яка залишається в дружніх відносинах з молоддю із Клужа, відколи приймала їх у себе вдома під час відзначення Всесвітнього дня молоді у 2016 році в Польщі. Від богопосвячених людей вона спочатку навчилася любові до Євхаристії; зрозуміла, що найважливіша зустріч – це зустріч віч-на-віч з Ісусом. Вона отримала підтримку і заохоту приходити до каплиці, до Сповіді, до святого Причастя і «довірити Богові всі наші тягарі». Вона навчилася, по-друге, служіння – побачила в душі богопосвячених осіб бажання давати, давати щедро, навчилася будувати спільноту, не виключати нікого, будувати мости між людьми.

Відповідь, а точніше кроки до відповіді, представив молодим людям преосвященний Флорентин у своєму заключному слові, вказуючи, що немає «рецепту», щоб знайти шлях, який у вічності небесний Отець приготував для нас, своїх дітей, але кожен день є новою можливістю зустрітися з Ним, пізнавати, брати участь у дружніх взаєминах з Богом, який став людиною, щоб прийти до нас, щоб бути з нами «до кінця віків», щоб вести нас до спасіння. Преосвященний Флорентин подав, у зв’язку з цим, приклад життя святого, якого знав особисто, від якого прийняв дар єпископства, Івана Павла II, живий доказ того, які непередбачувані й дивні Божі шляхи того, хто шукає Його у своєму житті, виглядає на дорогах світу і наполегливо стукає у Ворота Його Любові. Він отримає це у своїй душі, він зустріне Його в подіях днів і буде прийнятий у щастя Його люблячої присутності.

Джерело: офіційний сайт єпархії Клуж-Герли www.eparhiaclujgherla.ro
Світлини з цього ж сайту
Переклад на українську мову прес-служби новин сайту osbm.info

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *